حقوقی / وکالت / مشاوره وکالت

حقوقی / وکالت / مشاوره وکالت
 • دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر کلامر در اتریش
 • دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر کلامر
 • Austria
 • Vienna
 • نشانی Jordangasse 7/4 Austria - Vienna
 • کد پستی 1010
 • تلفن 00436507283562
 • فکس 004318907241
 • ایمیل office@anwaltklammer.com
 • وبسایت http://https://www.anwaltklammer.com/fa/home
 • تلگرام
توضیح و توصیف
<div align="center" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font color="#330000" face="Arial" size="5"><b style="">دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر کلامر</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font color="#330000" face="Arial" size="5">در اتریش</font></div><font class="font-size-16 lh-1" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Karla; font-size: 16px !important; box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font class="lh-1" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">دفتر حقوقی ما در قلب وین در اتریش در صدد ارایه مناسب ترین خدمات، حمایت و مشاوره حقوقی&nbsp;</div></font></font></div><div align="center" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-family: Karla; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="font-size-16 lh-1" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); font-size: 16px !important; line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0);"><font class="lh-1" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span class="font-size-16 lh-1" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); font-size: 16px !important; line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18px; font-family: inherit; background-color: transparent; line-height: normal;"><br style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"></span></div><span class="lh-1 font-size-18" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); font-size: 18px !important; line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(7, 7, 7);"><span class="lh-1 font-size-18" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">&nbsp;</font></span><font style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">تیم کاملا متخصص ومجرب ما خدمات حقوقی خود را در قالب ارائه مشاورۀ حقوقی و قبول وکالت در خصوص کلیه دعاوی کیفری(جزایی) و حقوقی اعم از مهاجرت، پناهندگی، دریافت اقامت وتابعیت، ویزای اتریش، ثبت شرکتها، مالک و مستاجر و خانوادگی ارائه می نماید</font></font></div></span></span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span class="lh-1 font-size-16" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); font-size: 16px !important; line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; background-color: transparent;"><br style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"></span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span class="lh-1 font-size-16" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); font-size: 16px !important; line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: inherit; background-color: transparent;"><b style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><font style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(93, 3, 3);">اصلی ترین زمینه فعالیت حرفه ای ما حقوق بیگانگان است</font></b></span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span class="lh-1 font-size-14" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); line-height: normal; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; background-color: transparent;"><b style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><br style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"></b></span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; font-size: 16px;">مشاوره به زبان فارسی</span></div><div style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(82, 82, 82); font-size: 14px;"><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; font-size: 16px;">۰۰۴۳۶۶۴۵۱۹۱۵۴۳&nbsp;</span></div><div><span style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(51, 51, 51); -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px;"><br></span></div></font></font></div>
 • تاریخ ثبت 01/01/0001 00:00:00
 • آخرین به روز رسانی 30/01/2019 09:53:36
 • درصد تخفیف 0.00%
 • تعداد بازدید 14
 • لینک آگهی http://parsnex.com/Advertise/Show/194

گزارش تخلف آگهی

Advertisement in ParsNex.Com Image
Advertisement in ParsNex.Com
ParsNex.Com About Image

Advertisers are responsible for the content of advertising. Please make sure of advertiser's credibility

مسئولیت محتوی آگهی ها، بر عهده آگهی دهنده می باشد. لطفا در كسب اعتبار آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد