مناسبتها

شب آتش بازی - Bon Fire Night - Guy Fawkes Night

شب "گای فاوکس"، همچنین به عنوان روز "گای فوکس"، شب آتش بازی و شب شناخته شده است. بزرگداشت سالانه ایست که در 5 نوامبر، در درجه اول در بریتانیا، برگزار می شود. تاریخ آن برمی گردد به حوادث 5 نوامبر 1605 م.، هنگامی که "گای فوکس"، از اعضای «طرح باروت»، در حال حفاظت از مواد منفجره ای که زیر مجلس اعیان انبار کرده بودند، دستگیر شد. این واقعه پس از در گذشت ملکه الیزابت اول و اوایل (سال سوم) سلطنت رسیدن شاه جیمز اول (جیمز ششم اسکاتلند) رخ داد و طراحان قصد منفجر کردن مجلس (اعیان) با آتش زدن باروت جاسازی شده در زیرزمین را داشتند. بنابراین شاه جیمز که از آن جان سالم به در برده بود آن را جشن اعلام کرد، خود در اطراف لندن آتش افرزخت و چند ماه بعد بزرگداشت نوامبر 5 را با قانونی در مجلس مصوب کرد و آن را یک روز عمومی سالانه برای شکرگزاری شکست «طرح باروت» اعلام کرد .

این مناسبت تا سال ۱۸۹۵ حرکتی اجباری بود. آتش بازی و نورافشانی محور اصلی جشن شب آتش بازی هستند

بد نیست بدانید که ملکه الیزابت اول هیچگاه ازدواج نکرد و جیمز نه فرزند ملکه الیزابت، بلکه فرزند رقیب و دشمن وی، مری ملکه اسکاتها (ملکه اسکاتلند) بود و به تخت رسیدن جیمز در سال 1603 م.، آغاز سلطنت واحد بر انگلستان و اسکاتلند است.

Advertisers are responsible for the content of advertising. Please make sure of advertiser's credibility

مسئولیت محتوی آگهی ها، بر عهده آگهی دهنده می باشد. لطفا در كسب اعتبار آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد